اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان مصرف‌کنندگان کراک

مطالب دیگر:
تحقیق چگونه به مردم خدمت کنیم؟تحقیق طراحي، ساخت و نصب بويلرهاي صنعتيتحقیق چگونه مي‌توان با تلويزيون كنار آمد؟تحقیق جهانی شدن تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانیتحقیق چندهمسري (تعداد زوجات)تحقیق بررسی بیکاری، کار و تحصیلتحقیق جامعه شناسيتحقیق درباره جستجوي فضاي از دست رفتهتحقیق خلاقیت و آموزش در مقطع کارشاسی ارشدتحقیق به چه علت رابطه دختر و پسر اشکال دارد ؟تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بيجارپاورپوینت تجربه مدیریتیتحقیق بررسي علت تخريب برق گيرهاي پست 230/400 كيلوولت شهيد كشوري كرمانشاهتحقیق نوجواني، حساس ترين دوران زندگيتحقیق بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهرانتحقیق بررسی انواع هوشتحقیق وسواستحقیق وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟تحقیق مقایسه نوع ادراک کودکانتحقیق فضاي سبز، فضاهايي براي حفظ كيفيت زندگي
درمان شناختی رفتاری ,ذهن‌آگاهی,سلامت روان ,مصرف‌کنندگان کراک|47040678|cfn
هم اکنون فایل با موضوع اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان مصرف‌کنندگان کراک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

سلامت روانی مبحث مهمی در آسیب‌شناسی روان‌شناختی می‌باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات32حجم0/258 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

سلامت روانی مبحث مهمی در آسیب‌شناسی روان‌شناختی می‌باشد که اهمیت آن در بین گروه‌های آسیب‌پذیر دو چندان است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی در سلامت روانی مصرف‌كنندگان كراك است. روش پژوهش فعلی آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون - پس آزمون گسترش یافته بود. برای این هدف 51 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس در سه گروه 17 نفری (گروه درمان ذهن آگاهی، گروه درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل) به‌‌صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار به‌کار رفته در این پژوهش، آزمون تجدیدنظر شده علائم روانی بود. دادهها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که بین مصرف‌کنندگان کراک درگروه‌های آزمایش و گروه کنترل از لحاظ سلامت روانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که دو روش درمانی شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی از نظر تأثیر بر سلامت روانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنیداری ندارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که درمان شناختی - رفتاری و روش ذهن آگاهی در کاهش سلامت روان، افسردگی و اضطراب مصرف‌کنندگان کراک مؤثر است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش

آزمون تجدیدنظر شده علائم روانی

یافته‌ها

فهرست منابع

نتیجه‌گیری

جدول شماره 1: میانگین و انحراف معیار نمره‌های سلامت روانی گروه‌های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

جدول شماره 2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مكرر برای بررسی اثر گروه و تكرار آزمون در متغیر سلامت روانی مصرف‌کنندگان کراک پس از ترک در گروه‌های آزمایش و کنترل

جـدول شماره 3 : نتایج آزمون تعقیبی توکی بین نمرات میانگین سلامت روانی گروه‌های آزمایش و کنترل

جدول شماره 4 : نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مكرر برای بررسی اثر گروه و تكرار آزمون در متغیر افسردگی مصرف‌کنندگان کراک پس از ترک در گروه‌های آزمایش و کنترل

جـدول شماره 5: نتایج آزمون تعقیبی توکی بین نمرات میانگین افسردگی گروه‌های آزمایش و کنترل

جدول شماره 6: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مكرر برای بررسی اثر گروه و تكرار آزمون در متغیر اضطراب مصرف‌کنندگان کراک پس از ترک گروه‌های آزمایش و کنترل

جـدول شماره 7 : نتایج آزمون تعقیبی توکی بین نمرات میانگین اضطراب گروه‌های آزمایش و کنترل


"